Information om at opdrætte og holde krystal rejer

Takayuki Shirakura – Information om at opdrætte og holde krystal rejer.
Information er oversat fra www.shirakura-shop.de af Kenneth fra www.mallen.dk

Krystal og specielt deres yngel reagere yderst sensitivt på gifte der opbygger sig i vandet grundet overskydende foder, afføring osv. Selv hvis du er overbevist om at dit akvarie er vel cirkuleret og ikke har mystiske vandværdier når du laver dine vand målinger og hvis du ikke overfodre og gør alting lige efter bogen, så er det stadig utallige klare rapporteringer om krystal rejer med trivsel problemer eller som dør for akvaristen, selvom andre reje arter i det samme akvarie ikke lader til at have problemer af nogen art.

 

At finde en kur: de første tanker
Ofte hjælper det at rense det øverste bundlag oftere med en substrat renser. Derved vil du forhindre skadelige substanser i at forme sig i bundlaget. Derudover i visse tilfælde kan et større filter, samt en reduceret fodermængde være en fordel. Somme tider er det bedre at give mindre mængder af foder, men af flere omgange. Akvarier med tilsyneladende overdrevne store filtre, samt blødere vand er i de fleste tilfælde langt bedre til at opdrætte krystalrejer. Dog bør en stærk strøm i vandet undgås da disse rejer ikke bryder sig hurtige vandbevægelser.

 

Opsætning af et nyt yngle akvarium
Når du skal opsætte et nyt yngle bassin til dine krystalrejer er det ideelt at bruge et bundfilter der

vil forvandle bundlaget til et filter medium der skubber de skadelige substanser nedad før de kan optages af rejerne og føre til forgiftning. Som tilføjelse dertil kan du også tilslutte et eksternt filter på akvariet, f.eks. en elefantfod eller et andet luftdrevent filter. Dog skal du sikre dig at filtrets indtag er sikret mod at opsuge reje-ynglet med en fin svamp.

 

Herefter hælder du Shirakura Red Bee Sand direkte på bundfiltret: Dette bundlag er blevet specielt udviklet til at holde og yngle krystalrejer. Med sin højt porøse struktur og overordentlig stor overflade giver den god grobund for de livsvigtige mikroorganismer og er derfor særdeles egnet som et filter medium.

 

Vigtigt når det bruges sammen med et bundfilter!

Substratet er nød til at være så jævnt og udglattet som muligt, så vandet kan strømme igennem over det hele og derved fuldtud muliggør det for bakterier at kolonisere sig i bundlaget. Bakkede landskaber hindre i stor grad filtrets ydeevne, da vandet kun vil trænge igennem i de tyndere sektioner.

 

Det er ikke nødvendigt med et lag af zeolit eller anden form for filter medium under sandet. Red Bee sand sænker karbonatets hårdhed (KH) samt PH værdien og yder derved ideale vand parametre til dine rejer.

 

Vores vand parametre før/efter (tysk vandhanevand)...

Måling

...Fra hanen

...Senere i akvariet

PH værdi

7,6

6,5 (*1)

Total hårdhed

10o dGh

7o dGh (*2)

Karbonat hårdhed

6o dGh

0o dGh (*3)

 

1. PH værdi under 7
En PH værdi under 7 er yderst vigtigt for at udelukke tilstedeværelsen af det ekstremt giftige amoniak (NH3), der kun ufuldstændigt omdannes til ammonium når PH værdien er højere end 7.

 

2. Total hårdhed over 5
En total hårdhed (GH) højere end 5 er også vigtigt da manglen på mineraler kan lede lede til

skalskifte problemer: derudover klarer de nødvendige mikroorganismer til at rense vandet, sig langt bedre med en højere GH værdi. Hvis dit postevand i forvejen er blødt og har en GH der er for lav,

har Takayuki Shirakura udviklet Flydende mineral Ca+ der kun hæver GH værdien, undlader at ændre på KH værdien og derudover hjælper bakterierne til at udvikle sig bedre.

 

2. Karbonat hårdhed på 0
Vi sigter efter at have en Karbonat hårdhed (KH) på 0, da dette tilskynder rejernes reproduktion og hindrer dem i at have for lange pauser imellem deres yngleperioder. I naturen tilskyndes yngle sæsonen i begyndelsen af regnesæsonen hvor der heller ikke kan måles nogen KH værdi i deres naturlige habitats vandbeholdning.

 

I modsætning til specielt jord der er udviklet til planteakvarier, så indeholder Red Bee Sand ingen gødnings tilsætnings stoffer og er derved komplet harmløst for rejer.

 

Grundet sin specielle sammensætning, så er det i de første par uger i stand til at optage skadelige substanser der efterfølgende nedbrydes af bakterierne der langsom udvikler sig i bundlaget i denne periode. Hvis akvariets indbyggere og deres foder ikke producere for mange skadelige substanser virker dette fantastisk og nitrificering udvikler sig på en måde hvor du undgår Nitrit ophobninger. Ifølge Takayuki Shirakura kan rejer sættes i et sådant basin efter blot seks timer når vandets parametre er stabile.

 

Advarsel

Dette anbefales ikke for begyndere og kræver høj erfaring og en nøje kontrol af vandets parametre de første par uger. Hvis du vil være på den sikre side bør du give akvariet 3 – 4 uger til at cirkulere.

 

Brug af nedfaldne blade, kogler, rent RO vand, vand behandlet med tørv eller lignende
Undlad venligst at at bruge ”blødgørings midler” så som nedfaldne blade, kogler, bark osv.

Hvis du har planer om at tilsætte en masse træ der aldrig har været brugt i akvariet førhen, vær da sikker på at have skyllet det ordentlig forinden og evt. ladet det ”vande ud” i en balje.

 

Vigtigt!

Undlad helst at bruge rent RO vand, vand behandlet med tørv eller demineraliseret vand til opfyldning af dit akvarie med Red Bee Sand, da dette kan forkorte sandets virkning.

 

Red Bee Sand indeholder basiske og syreholdige midler, der holder pH værdien omkring 6,5 i deres overliggende samvirke og forebygger mod at den skal hæve eller falde i det lange løb. Men, hvis bundlagets basiske ingredienser er neutraliseret eksempelvis ved for meget humussyre i vandet, vil kun de syreholdige ingredienser have en effekt hvilket uønsket vil få pH værdien til at falde til under 6. Derimod vil rent RO vand lede til en enormt hurtig afbinding af forskellige ingredienser, som vil forkorte bundlagets virkning.

 

Hvis bundlaget bliver brugt i overensstemmelse med disse anbefalinger og med et regelmæssigt postevand vandskifte på ca. 20% hver anden uge, så vil Red Bee Sand som tommelfingerregel forblive funktions dygtigt i mere end et år.

 

Nitrificering
En proces kaldet nitrificering sker i et akvarie hvor vandet bliver renset af bakterier der omformer skadelige substanser til harmløse substan. En utilstrækkelig nitrificering er højst sandsynligt en af de primære årsager til problemer med krystalrejer.

 

Bakterier af nitrosomonas slægten oxiderer ammonium(NH4)/ammoniak(NH3) til nitrit (NO2) og nitrobacter transformerer Nitrit til forholdsvist harmløst Nitrat (NO3). Vigtigt information: begge bakterie arter har brug for ilt til at udføre deres arbejde.

 

Uheldigvis, halter nitrobacter udviklingsmæssigt efter nitrosomas og dermed kan for høj oplagring i et akvarie, samt overfodring føre til høje Nitrit niveauer. I dette tilfælde er ”for høj” og ”overfodring” ikke i overensstemmelse med hvad der normalt anbefales, men altid i forhold til et nystiftet eller dårligt cirkuleret akvarie som muligvis allerede har få bakterier og for lidt føde.

 

Nitrit niveauerne bør nøje overvåges via dryp testning, da permanent højt Nitrit indhold (over 0,8 mg/l) kan være dødbringende for krystalrejer, selvom de dog ikke kvæles på samme måde som fisk.

Hvis for høje Nitrit målinger finder sted bør du handle staks, ved at skifte vand indtil vandværdierne atter er normale. Ideelt, vil hverken Nitrit eller Ammonium/Ammoniak kunne måles i vandet på et velcirkuleret akvarie. Dette betyder dog ikke at alt er helt i orden.

 

Rejer er kendt for at samle skadelige stoffer op fra bunden allerede inden de kan måles på vandet via normale dryp test. Fra tid til anden dør rejer på denne bekostning uden at resten af gruppen viser tegn på at opføre sig mystisk, da vandet i sig selv stadig er i orden.

 

Nitrat, der er slutproduktet af nitrificering, kan reduceres ved udskiftning af vandet og/eller hurtigt voksende planter, men omdannes også af anaerobiske bakterier der potentielt lever i Red Bee Sand. Grundet sin stærkt porøse struktur ved hjælp af aerobiske bakterier i granulatet, kan anaerobiske områder udvikles hvori der lever nitrat-reducerende bakterier. Denne funktion i sandet er mest effektivt når det bruges som et filter medium sammen med et bundfilter.

 

Bakterier og blødt vand
Desværre har bakterier i blødt vand en tendens til at yde mindre og udvikle sig langsommere end ihårdere vand. Du bør være opmærksom på at hvis dit postevand er blødt og du har planer om at bruge Red Bee Sand. En pH værdi mellem 7 og 8 vil være ideelt til at nitrificere bakterier, men dette ønsker vi ikke med krystalrejer. Dette er årsagen til at japanske krystalreje akvarier oftere er stærkt filtreret for at forsørge bakterierne med mere overflade at bosætte. Eksempelvis ved at tilføje flere eksterne filtre til et enkelt akvarie og derved kan et optimalt antal bakterier opnås for det pågældende akvarie.

 

Det kan stærkt anbefales at gøre brug af Red Bee Sands store overflade ved samtidigt brug af et bundfilter. Dette giver eksempelvis 8 liters filter medium i et 60 cm langt akvarie – Hvilket svarer til et forholdsvist stor eksternt filter. Bundfiltret bør have en så høj gennemstrømning som muligt for at optimere vandcirkulationen og for at aktivere bakterier i substratet.

 

Test udført af fabrikanten har resulteret i følgende: Hvis bundfiltret Dækker hele akvariets bund, vil en maksimal bakterie koloni nås, når hele akvariets vand mængde er vendt hvert femte minut. Dvs. at for et 50 liters akvarie skal 10 liter vand føres igennem filtret hvert minut.

 

Dette synes at være meget mere end de sædvanlige anbefalinger om at filtrere akvariets vandvolumen en eller to gange i timen. Hvis man tager den ”enorme filter overflade” i betragtning og den forholdsvis lave strøm over de individuelle småsten i bundlaget lige såvel som de perfekte oxygen niveauer for disse bakterier opnår man disse værdier.

 

Imidlertid, er dette noget et normalt bundfilter ikke kan udføre. Du vil være nødsaget til at tilslutte et eksternt filter til bundfilter gitteret for at opnå disse resultater. Derudover ønsker vi ikke at vores rejer skal hvirvle omkring i deres akvarie og vi mener at den ”normale” filter funktion generelt vil være nok.

 

Testen vi beskrev var trods alt for at opnå de optimale betingelser for bakterier og de størst mulige bakterie kolonier, en smule mindre er dog heller ikke så skidt. For at bibeholde en fortsat god vandstrøm i bundlaget er det vigtigt at regelmæssigt og omhyggeligt ”støvsuge” de øverste 2 til 3 cm af bunden med en substrat renser så det ikke tilstopper.

 

 

pH værdi under 6
En pH værdi under 6 bør til hver en tid undgås da dette gør livet særdeles besværligt for nitrificerende bakterier. Under visse omstændigheder vil den altafgørende nitrificerings proces aldrig sætte i gang, hvilket vil forsage at akvariet vil tage en evighed om at cirkulere – hvis ikke det vil være direkte umuligt. Dette fænomen vil finde sted hvis Nitrosomonas ensymer er blokeret eller hvis mere salpetersyre udvikler sig, hvilket er giftigt for Nitrobacter. Eller hvis andre microber end de vigtige bakterier vokser, hvilket tager endnu længere tid at reproducere, men lad os ikke dykke for meget ned i dette da det det vil blive alt for meget her og nu.

 

Desværre er det umuligt at bedømme eller forudsige mængden og tilstanden af bakterierne i et akvarium. Tag derfor ganske enkelt tiden som et yderst vigtigt kriterium. Den altafgørende faktor er dog ikke hvor lang tid, men derimod hvor vel cirkuleret akvariet er og hvis du fejlbedømmer dette er døende rejer desværre en katastrofe der blot venter på at ske.

 

Vigtigt – Hvad hvis rejerne opfører sig besynderligt?
Hvis du bemærker at dine rejer opfører sig usædvanligt, eller hvis du har oplevet at antallet af døde rejer er stigende, bør du med det samme kontrollere vand parametrene. Ved abnorme ændringer, skift omkring 40% af vandet . Det anbefales at støvsuge bunden på samme tid, da du derved sikre dig at substratet er frit for afførring og madrester. Afstå fra at fodre i flere dage og skift også dele af vandet den efterfølgende dag. Vær sikker på efterfølgende at overvåge vandets parametre dagligt indtil systemet kører stabilt igen.

Kategori: